Seversintabi.com Türkiye'nin En Büyük Forumu Bence Seversin Tabi
 

Go Back   Seversintabi.com Türkiye'nin En Büyük Forumu Bence Seversin Tabi > Bilgisayar Dünyası > Ağ / Network / Networking / İnternet

gaziantep escort gaziantep escort
youtube beğeni hilesi
Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 11 June 2009, 14:52
Senior Member
 
Kayıt Tarihi: 14 October 2008
Mesajlar: 21,777
Konular:
Aldığı Beğeni: 0 xx
Beğendiği Mesajlar: 0 xx
Arrow Baştan Sona kadar NetWork Terimleri

Ethernet
--------------
Network haberleşme sistemi. Başlangıçta DEC,INTEL XEROX tarafından geliştirilmiş, daha sonra IEEE ile belli bir standart haline getirilmiştir.

HUB
--------------
Aynı network içerisindeki Bilgisayarların (ethernet’lerin) birbiriyle kominikasyonunu sa layan, opsiyonel haberleşme hızı, port model ve sayısına sahip olan merkezi cihazlardır.

Switch HUB
--------------
Network’ü de işik segment’lere bölerek band genişli ini artırır. Performansını örnek olarak şöyle ifade edebiliriz. 24 potlu ve her portu 10 Mbps olan bir HUB’ın band genişli i 10Mbps dir. Bu da 10 Mbit’lik genişli i 24 portun ortak kullanması anlamına geliyor. !00 Mbps’lik bir HUB’ta aynı şekilde bu hızı portları arasında paylaştırır. Switch HUB’ta ise Band genişli i Full dublex ile birlikte hız x port sayısıdır. 8 portlu 100 Mbps lik Switch’in band genişli i 800 Mbps’dir. İş/network yo unlu u fazla olan yerlerde switch kullanımı zorunlu bir tercihdir.

VLAN(virtuel Local area network)
----------------
Büyük networklerde , ortak birkaç server/kaynak dışında birbirleri ile bilgi ilişkisi olmayan kısımları/segmentleri birbirinden tamamen ayırarak networke switch’e ek olarak ekstra performans sa lar. Örne in 8 portlu VLAN özelli ine sahip bir Switch HUB’ınız var (accton 3508A olabilir). 7 portuna işletmenizin ayrı bir kısmına giden bir hub taktınız. Ve 8. porta ise server koydunuz(Unix veya NT server) ve 7 tane gurup yaptınız ve her guruba 8. Portu dahil ettiniz(bu guruplamalar VLAN HUB’ın SNMP setup’ından yapılmakta). Normalde tüm a network birbirine ba lı göruünmekte ama Windows’unuzda a komşulu unuza baktı ınızda sadece kendi gurubunuzda olan kullanıcıları ve server’ı görebillirsiniz . Bu ayrı guruplarda olan kullanıcılar birbirlerine Server üzerinden mail ile başka yazılımlarla yine ulaşabilirler ama server aracılı ı ile kontrollü olarak. Bu guruplamalar de işik kombinasyonda portlar arasında ihtiyaca göre yapılabilir. Performans ile birlikte güvenlik açısından da kullanılabilir.

BNC
--------------
IEEE 802.3 standardında geliştirilen bir ba lantı şeklidir. Kullanılan kablo modeli thin coaxial’dir. En uzun ba lantı mesafesi 185 metredir.

RJ45
--------------
En yaygın olarak kullanılan ba lantı standardıdır. Sekizli Jack standardındadır En uzun ba lantı mesafesi 100 metredir.

AUI(Attachment Unit interface)
--------------
IEEE 802.3 standardında geliştirilen ba lantı yöntemi. Ayrıca bu porta takılan tranceiver’la BNC,RJ45 yada Fiber ortamlarına dönüşüm yapılabiliyor. Normal ba lantı kablosu thick coaxial kablodur. Kullanılabilir kablo uzunlu u en fazla 500 metredir.

UTP (unshielded twisted pait)
-------------
Korumasıs burgulu RJ45 ba lantı için kullanılan kablo modelidir. Bu kablolar katagori 3, katagori 4 ve Katagori 5 olarak sınıflandırılır.

STP (shielded twisted pair, korumalı)
--------------
Korumalı burgulu RJ45 ba lantı için kullanılan kablo modelidir. Bu kablolar katagori 3, katagori 4 ve Katagori 5 olarak sınıflandırılır.

Fiber
-------------
En güvenli ve uzun mesafe ba lantısı sa layan yöntemdir. Full dublex ayarlandı ında en fazla iki kilometre, half dublex’te 180 metredir. Dual speed hablar için 160 metre en fazla mesafedir.

FX-ST
------------
Yuvarlak fiber uç konnektor şekli

FX-SC
------------
Kare fiber uç ba lantı-konnektör şekli. ST ba lantı şekline göre herhangi bir performans farkı yoktur.

MDI
-----------
Hublar arasındaki ba lantı şeklini bire bir kabloyla yapmak için geliştirilen IEEE port standardıdır. Di er durumda kros kablo kullanmak gerekiyor. Bu porta Daisy-chain port da denir.

MDIX
-----------
Bire bir kablo ile bilgisayarlara(ethernet kartlarına) yada di er bir hub’ın MDI portuna ba lantı sa layan RJ45 port standardıdır.

Cascade
-----------
İki hub, fast hub, switch hub veya bunların combine ikili ba lantılarına cascade ba lantı denir.

FlexBus port
------------
Cheetah HUB’lar’ın arka panelinde bulunan iki port biri IN di eri OUT şeklinde isimlendirilmiştir. Class 1 ba lantı şekline sahip olmasına ra men SCSI yapısı nedeniyle normal cascade ClassII ba lantısına göre daha hızlı bir ba lantı sa lar. Ek avantaj olarak HUB’lar arasında yapılan ba lantıda kullanılamayan iki portu kazanmış oluyoruz. Bu tür ba lantıda en fazla 5 hub’ ı stack edebiliyoruz. Bu SCSI kablo paketle birlikte gelip standart uzunlu u 20 cm’dir.

Stackable
------------
Flex bus portlara sahip olan HUB’lara denir.

SNMP(Simple Network Managment Protocol)
------------
Network ürünlerinde özellikle Fast ve Switch HUB’lara bundle yada opsiyonel olarak konmuş(bir modülle eklenmek sureti ile) özelliktir. Bu özellik sayesinde HUB’ın yönetimi remote(uzaktan) yapılabilmekte, portların durumu yo unlu u hakkında log’lar tutma imkanı sa lamakta, bu da network’teki çıkabilecek/yaşanan sıkıntıların keşfinde/çözümünde büyük kolaylık sa lamaktadır.

Repeater
------------
Network’teki uzak birimlerdeki sistemlere erişim için kullanılır. Normal şartlarda bir hub’dan UTP yada STP kablo ile 100 metre uzaklıktakibir birime erişebiliriz. Bu birime koyaca ımız bir repeater ile bir yeni 100 metre daha kazanmış oluyoruz. Mesafayi 200 metreye çıkarmış oluyoruz. Kullandı ımız HUB’lar aynı zaman da repeater özelli ini içermektedir. Dual speed HUB’lar ve MII port standardı dışında IEEE ‘ye göre en fazla dört HUB’ı bu şekilde ba layarak mesafeyi artırabiliriz.

10Base2
----------
IEEE BNC ba lantı tanımlaması. Kullanılan kablo thick coaxial kablo,hız 10 Mbps’tır.

10Base5
----------
IEEE AUI ba lantı terminolojisi Thick coaxial kablo kullanılmakta, hız 10 Mbps kullanılan kablo thick coaxial kablo ve en uzun mesafe 100 metredir.

10BaseT
-----------
IEEE RJ45 ba lantı tanımlaması. UTP veya STP katagori 3.4.5 standardında kablo kullanılır. Enfazla mesafe iki nokta arasında 100 metredir.

100BaseTX
------------
IEEE RJ45 ba lantı tanımlaması. UTP veya STP katagori 5 standardında kablo kullanılır. Enfazla mesafe iki nokta arasında 100 metredir.

1000Base/CX/LX/SX/T
------------
1000Mbps veri iletisim standardi,Token ring, Multimode/Single mode fiber ve Twisted pair kablo uzerinden ba lantı.

Catagory 3
-----------
İletim frekansı 10 Mhz olan kablo. 10 BASE-T ba lantılarında kullanılır.Fast (100 BASE TX , 100 BASE T4) ba lantılarda kullanılmaz.

Catagory 4
-----------
İletim frekansı 20 Mhz lik kablo. 10 BASE-T ve bunun Ful dublex ba lantılarında kullanılır. Fast(100 BASE TX , 100 BASE T4) ba lantılarda kullanılmaz.

Catagory 5
------------
İletim frekansı 100 Mhz olan kablo. 10 BASE-T ve 100BASE TX/T4 ba lantılarında kullanılır. Full dublex 20 Mbps ve 200 Mbps ba lantılarında kullanılır.

Collision
-----------
Network uzerindeki paketlerin çarpışması ve bilgilerin kaybolması olayına denir. Bu kaybolmadan dolayı paketler tekrar gönderilir. Bu durum da network’ün yavaşlamasına neden olur. HUB’larda utilizasyon(iş yo unlu u) %65 i geçti inde collision(çarpışma)artar. Network oldukça yavaşlar ve bazı kullanıcılar HUB tarafında atılır. Bu durumda Sistemde fast yapıya geçilmeli yada switch hub’lar kullanılmalıdır.

Acview
------------
Accton tarafından geliştirilen bir software. Bu yazılımla SNMP özelli ine sahip HUB’lar uzaktan kontrol edilebilir.gerekli ayarlamalar/durum de erlendirmesi yapılabilir.

MAC adresi
-------------
Her ethernet kartı için dünyada tek’tir. Bu adresin belli kodu IEEE tarafından katagori belirtmek için do rudan verilir(bu o kartın Fast, ISA, PCI oldu unu belirtir) Bir kısmı IEEE tarafından üretici firmaya verilir. Bu firma bu sayıyı bitirdi inde yeni adresler için tekrar IEEE’ye başvurur.

IEEE 802.2,802.3 , 802.3u
---------------
IEEE standardlarıdır. Bu standardlarda hızlar ba lantılar ve benzeri ayrıntılar tanımlanır. Accton’un tüm hub’ları katagorisinde bu standardları desteklemektedir.

100 BASETX-FX
---------------
100 Mbps(****bit Per second)’lik fiber/utp/stp iletişim tanımıdır.

100 BASE T4
---------------
4 pair 100Mbps’lik haberleşme tanımıdır. 100BASE-TX standardından farkı ise burada 8 uçlu 4 çift kablo kullanılmakta. Bu ba lantı MII portundan yapılmakta. Bu port tüm hub’larda bulunmamaktadır.

MII (Media Independet Interface)
---------------
Bu porta BNC,RJ45 veya Fiber kablo tranceiver’lar sayesinde bu porta ba lanabiliyor.

Smart Watch
--------------
HUB’lar üzerinde bulunan, hub üzerindeki collision’ları ba lantıları utilizasyonu gosteren led’li göstergelerdir. Bu network’ün takibinde büyük kolaylık sa lamaktadır. Accton’un tüm ürünlerinde smartwatch özelli i vardır.

Class I
-------------
Tek hub üzerine kurulmuş topolojik network. Class 1 HUB, Sadece Switch hub’a ba lanabilir. Başka bir HUB’a ba lanmaz.

Class II
-------------
Hub’lar arasında ba lantı(cascade)yapma imkanı sa lıyor.

Network Nodes
--------------
Network’e ba lı aygıtlara node denir. En yuksek node mesafesi tabirinden en uzak iki hub’a ba lı en uzun mesafeli aygıtlar arasındaki mesafe anlaşılır. Burada HUB’lar arasındaki cascade mesafesi de dikkate alınır. Bu tabir Dual speed hub’lar için onemlidir. Örne in UTP/STP kablo ile iki node arasındaki en yüksek mesafe 205 metredir.
WAN(Wide Area-Genis ag) Terminolojisi
-------------
ADSL(Asymetric Digital Subscriber Line):
-------------
Standart bir cift bakir tel uzerinden veri/ses iletimi tasiyan iletisim teknolojisidir, 6km’de 8mbps data iletimi yapabilmektedir. BroadBand cozumdur.

ATM(Asyncronous Transfer Mode) :
-------------
Es zamnasiz iletim modu, veriler 53 baytlık hucreler(cell)’ler uzerinden tasınır, 34Mbps/622Mbps arasında iletisim olanagına sahiptir.

Bridge:
-----------
OSI layer 2 seviyesinde calisir Ethernet Switch mantıgındadir, uzak aglarda Bridge baglantısı ile tum uzak ag ve lokal aga LAN uzerindeymis gibi calisirlar.

BroadBand:
------------
Tek bir fiziksel kablo uzerinden birden fazla servisin tasınmasıdır, Kablo/ADSL bir broadband cozumudur, Kabloda tek bir hattan TV,Telefon Internet, ADSL’de Telefon Data/Internet iki tel bakır kablo uzerinden farklı frekanslarda tasınır.

Kablo Internet:
------------
Standar Coax. Kablo uzerindne sunulan Broad Band cozumdur. TV/SES/Video/Data birlikte ayni kablo uzerinden iletilir. DOCSIS tarafından stamdartlari belirlenmektedir.

Dial-up:
-------------
Cevirmeli hat, bilinen Telefon hatti, bu cercevede Dial-up modem, Dial-up connection gibi terimler Telefon hatlarının kullanıldıgı cihazları networkleri ifade eder.

Extranet:
----------------
Mevcut Intranet icerisinde olusturulan ozel aga denir..

Firewall:
------------
Guvenlik icin gelistirlmis bir network trafik kontrollerdir, Hardware temelli ve software bazli Firewall cozumleri vardır.

Frame Relay:
----------
Packet switch iletisim Protokoludur, X25’in gelismis modelidir, Paket boyutları 7 byte ile 1024 byte arasında degisebilir..T1/E1 baglantı hatlarında kullanılır.

IDSL(ISDN, Digital Subscriber Line)
-------------
Sadece veri iletisimi icin gelistirilmis ISDN turevi bir iletisim yontemidir. 64/128Kbps simetrik veri trasferi saglar.: 0.4 mm standart 2 tel bakir kabloda 6Km mesafeye kadar calisabilir.

Internet:
------------
Bir tek ag gibi calisan, dunya uzerindeki tum agları bilgisarları birlerstiren WAN(genis ag) alt yapısıdır.

IP(Internet Protocol)Internet Adresi:
-------------
Internet uzerinde adresleme amacli kullanılan TCP/IP iletisim protokolunun bir parcasıdır, 32 bit adreslem mantıgı kullanılır, A,B,C olmak uzere uc tip adreslem mantıgı kullanılır. Internet uzerindeki her aygit en az bir adet IP adrese sahip olmalıdır..

Intranet:
-----------
Kurum ici olusturulmus WAN alt yapısı olan agdir.

ISDN(Integrated Services,Digital Network):
------------
Circiut Switch haberlesme protokoludur, BRI,(2 kanallı+1 kontrol kanalı) ve PRI(30 kanallıdir) erisim olanagi vardir.. T1/E1 standardina gore kanal hızı 56Kbps veya 64Kbps’dir ses video veri birlikte tasınabilir.

L2TP:
------------
Layer 2 Tunnelling Protokol, Cisco ve Microsoft tarafından guvenlik icin gelistirilern Tunnelling protokoludur.

PSTN(Public Switched Telephone Network)
------------
Bilinen evlerde isyerlerinde kullandigimiz Analog telefon networkudur, bu cercevede PSTN Router PSTN IP sharer gibi terşmler standart Dial-up telefon networkunun kullanıldıgını ifade eder.

SDSL(Symetric Digital Subscriber Line):
--------
Standar 0.4mm capli iki tel bakir kablo 144Kbps-2.3Mbps hizinda :0/6Km veri iletisimi saglayan teknolojidir, kablo kalşnligina gore mesafe artar..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil


Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Ronald Rigory Suny ceyLin Biyografiler 0 11 December 2008 10:50
nice aNlAmI SiZiN İÇİN Ne İfAde EdİyOr? Thorin Anketlerimiz 1 11 December 2008 09:48
O Kalbi Kırık Kız Yok Artık.... ceyLin Aşk - Sevgi 0 7 November 2008 11:45


Saat: 09:35


Telif Hakları vBulletin® v3.8.9 Copyright ©2000 - 2024, ve
Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
gaziantep escort bayan gaziantep escort
antalya haber sex hikayeleri Antalya Seo tesbih aresbet giriş vegasslotguncel.com herabetguncel.com ikili opsiyon bahis vegasslotyeniadresi.com vegasslotadresi.com vegasslotcanli.com getirbett.com getirbetgir.com
ankara escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara ankara escort çankaya escort ankara otele gelen escort eryaman escort adana escort eryaman escort kızılay escort çankaya escort kızılay escort ankara eskort

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2